Tag Archives: نرم افزار yetiforce CRM

صفحه اصلی نوشته های برچسب زده "نرم افزار yetiforce CRM"
خرید نرم افزار CRM

خرید نرم افزار CRM | اتوماسیون نرم افزار CRM

خرید نرم افزار CRM عملیات تجاری مانند: خدمات مشتری، بازاریابی و فروش را ساده می کند. همچنین سودآوری، کارایی، بهره وری و هدف نهایی را بهبود می بخشد. نرم افزار CRM، دستیابی به اهداف فوق را امکان پذیر می سازد. جذب و حفظ مشتری، کاه...
بهترین زمان برای بازاریابی تلفنی

بهترین زمان برای بازاریابی تلفنی

بهترین زمان برای بازاریابی تلفنی تماس با مشتریان در زمان مناسب و در روز های خاص, باعث افزایش نرخ موفقیت تماس می شود. بهترین زمان برای بازاریابی تلفنی, برقراری ارتباط با مشتریان احتمالی را راحت تر می کند. بسیاری از صاحبان م...

تاریخچه بازاریابی و مدیریت ارتباط

تاریخچه بازاریابی و مدیریت ارتباط برند ها و هویت برند, به طور پیوسته اهمیت بیشتری پیدا می کنند. تاریخچه بازاریابی و مدیریت ارتباط, تجربه, انعطاف پذیری, اصالت, نوآوری, سنت و قابلیت اطمینان را به مشتریان نمایش می دهد. این ارز...