درباره شرکت بهین تک گستر

شرکت بهین تک گستر به عنوان یکی از قوی ترین تیم های ارائه دهنده راهکارهای کسب و کار نوین در کشور ایران با تکیه بر دانش ده ساله خود دغدغه های مدیران در بخش مدیریت پرسنل ، مدیریت جلسات و مدیریت ارتباط با مشتریان را با سرویس CRM حل نمود که از این حیث به خود می بالد.

ماموریت های بهین تک گستر

مدیریت سازمان و شرکت های قوی هر استان در جهت بهبود فضای کسب و کار برای جوانان و از دست ندادن فرصت های فروش در هر سازمانی در جهت خارج کردن فروش شرکت از دوران رکود بازار و معرفی خدمات و فرصت های تجاری آنها به کشورهای خارج از کشور
بهین تک گستر با شما پیمان میبنند که :
پرسنل شما را با فضای کاری CRM به طور کلی آشنا نماید ، خوش قولی ، صداقت ، انصاف و عدالت ، احترام به قوانین و سیاست های هر مشتری از چارچوب های فعالیتی بهین تک گستر میباشد که در این خصوص ما خود را پایبند به اصول و موازین میدانیم.

چشم اندازهای بهین تک گستر

بهین تک گستر به این باور دارد که در صورتی پایه ریزی های مدیریتی هر سازمانی بر اساس قوانین و اصول تعریف شده در سیستم ارتباط با مشتریان و محصول آن باشد میتوان ارزش های هر شرکتی به راحتی شکوفا شود و با بررسی مسائل پیش آمده کلیه شرکت های تحت پوشش خود را به منافعی که حق آنها می باشد برساند.

خلاقیت تیمی
تخصص و تجربه
بروزرسانی دانش بین المللی

بهین تک گستر : یک خانواده نرم افزاری

شرکت بهین تک گستر به عنوان یکی از قوی ترین شرکت های های ارائه دهنده راهکارهای کسب و کار نوین در کشور ایران با تکیه بر دانش ده ساله خود دغدغه های مدیران در بخش مدیریت پرسنل ، مدیریت جلسات و مدیریت ارتباط با مشتریان را با سرویس CRM حل نمود که از این حیث به خود می بالد.

۴ شعبه در ایران

۱۸ نفر تیم پشتیبانی

۲۲ نفر تیم توسعه

۸ سرویس قابل ارائه

۰
چرخه ایجاد شده
۰
مشتریان ما
۰
سرویس ابری
۰
ماژول های سفارشی

No items found